Auto zastępcze

Oferujemy bezgotówkowy wynajem pojazdu a na mocy cesji wierzytelności we własnym zakresie dochodzimy zwrotu należnych kosztów najmu pojazdu. Poszkodowani mają możliwość korzystania z pojazdu zastępczego bezgotówkowo, bez limitu kilometrów oraz bez konieczności wpłacenia kaucji.

Dbając aby klient w najmniejszym stopniu odczuł brak pojazdu dostarczamy samochód w umówionym terminie pod wskazany adres.

Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 361, 363 oraz 415), Rozporządzenia Ministra Finansów z marca 2000 roku oraz z Uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011r. Towarzystwo Ubezpieczeń winno zwrócić koszty najmu pojazdu zastępczego poniesione w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu lub w przypadku szkody całkowitej (naprawa ekonomicznie nieuzasadniona) do dnia rozliczenia szkody. W oparciu o art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego szkoda z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy powinna być pokryta do pełnej wartości.